Concurs Instagram Gran Festa de la Calçotada Valls 2024

Patrocinadors oficials:

I Concurs Instagram Gran Festa de la Calçotada Valls (28/01/2024 ) Última edició

 

Any Nom Ciutat
2023 PAULO ALEXANDRE VILA CHA Valls

La Cambra de Comerç de Valls, organitzadora de la Gran Festa de la Calçotada ha decidit posar en marxa un concurs a Instagram des del dia 8 de gener i fins al 26 de gener de 2024 (fins a les 12:00 h) amb l’objectiu de formar part de les accions de promoció de la Festa de la Calçotada i premiar als seus seguidors d’Instagram.

La gestió del sorteig es farà des del perfil oficial d’Instagram de la Cambra i s’afegiran els tres patrocinadors amb etiqueta de col·laboració (Salses Fruits, Castell d’Or i Europastry).

 

FUNCIONAMENT DEL CONCURS

A partir del primer dia de la promoció i fins a l’últim dia inclòs, els seguidors d’Instagram de @vallscambra podran participar en el present concurs a través d’Instagram.

1- SEGUEIX els comptes d’Instagram de @vallscambra @salsesfruitssp @castelldorcava_vi i @europastry1987

2- FES M’AGRADA a la publicació.

3- MENCIONA (o etiqueta) a una persona (amb perfil d’Instagram) amb qui t’agradaria anar a la Gran Festa de la Calçotada (pots fer tants comentaris com vulguis).

4- COMPARTEIX a les teves històries.

 

GUANYADOR I LLIURAMENT DE PREMI

El concurs es durà a terme del dia 8 de gener al 26 de gener de 2024 (fins a les 12:00 h). El guanyador s’anunciarà durant les 24 hores posteriors a la finalització del sorteig. Es demanarà al guanyador que enviï les seves dades de contacte per missatge privat.

L’entrega del premi serà el 28 de gener, a la Gran Festa de la Calçotada, durant o en acabar el Concurs de Menjar Calçots a la plaça El Pati de Valls. Es comunicarà el nom del guanyador en directe, i també a Instagram, amb un post al perfil de la Cambra de Comerç de Valls.

 

PREMIS

El premi consistirà en un lot de productes dels patrocinadors de la Gran Festa de la Calçotada: Salses Fruits, Castell d’Or i Europastry.

CONVOCATÒRIA, BASES I PREMIS

 

EMPRESA ORGANITZADORA DEL CONCURS

L’entitat organitzadora d’aquest concurs és la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, amb domicili al c/Jacint Verdaguer Núm.1, 2n pis, Cp: 438oo Valls – Tarragona, amb correu electrònic comunicacio@cambravalls.com. Amb l’objectiu de formar part de les accions de promoció de la Festa de la Calçotada i premiar als seus seguidors d’Instagram ha decidit posar en marxa un concurs des del dia 8 de gener i fins al 26 de gener de 2024 (fins a les 12:00 h).

La gestió del sorteig es farà des del perfil oficial d’Instagram de la Cambra i s’afegiran els tres patrocinadors amb etiqueta de col·laboració (Salses Fruits, Castell d’Or i Europastry).

 

FINALITAT DEL CONCURS

La finalitat d’aquest sorteig és donar a conèixer la Festa de la Calçotada i els seus patrocinadors, i premiar als seguidors de la Cambra de Comerç de Valls a Instagram així com promoure la Festa entre nous seguidors i també promoure sinergies i col·laboracions amb els patrocinadors oficials.

 

ÀMBIT GEOGRÀFIC I PARTICIPANTS

Aquestes promocions se centren en Catalunya i concretament al Camp de Tarragona, Barcelona i Girona.

 

ÀMBIT TEMPORAL

El termini de la promoció serà des del dilluns 8 de gener de 2024 i fins al 26 de gener de 2024 (fins a les 12:00 h). Només tindrà lloc a través del canal d’Instagram de la Cambra de Comerç de Valls i sota el compliment de les presents bases legals.

 

PARTICIPANTS

Poden participar de manera gratuïta i voluntària, els residents a Catalunya, majors de 18 anys, registrats prèviament en la xarxa social Instagram amb un únic usuari real i que segueixin a @vallscambra. Si no es produís tal circumstància, la Cambra descartarà de manera automàtica aquestes participacions. Cambra Valls no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades no són correctes o tenen errors. La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe.

Per aquest motiu, la Cambra de Comerç de Valls es reserva el dret a excloure automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus extrems. En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d’algun dels premis, l’ens es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre altres, les tendents a la devolució dels premis.

 

PREMIS

El premi consistirà en un lot de productes amb productes dels patrocinadors de la Gran Festa de la Calçotada ( Salses Fruits, Castell d’Or i Europastry).

 

FUNCIONAMENT DEL CONCURS

A partir del primer dia de la promoció i fins a l’últim dia inclòs, els seguidors d’Instagram de @vallscambra podran participar en el present concurs a través d’Instagram.

1- SEGUEIX els comptes d’Instagram de @vallscambra @salsesfruitssp @castelldorcava_vi i @europastry1987

2- FES M’AGRADA a la publicació.

3- MENCIONA (o etiqueta) a una persona (amb perfil d’Instagram) amb qui t’agradaria anar a la Gran Festa de la Calçotada (pots fer tants comentaris com vulguis).

4- COMPARTEIX a les teves històries per aconseguir més notorietat!.

 

GUANYADOR I LLIURAMENT DE PREMI

L’entrega del premi serà el 28 de gener, mentre es realitza el concurs de menjar calçots. Es comunicarà el nom del guanyador en directe, i també a Instagram, amb un post al perfil de la Cambra. El guanyador s’anunciarà durant les 24 hores posteriors a la finalització del sorteig. Es demanarà al guanyador que enviï les seves dades de contacte per missatge privat.

Tindran 48 hores des que se’ls notifiqui com a guanyadors per a comunicar les seves dades i poder reclamar el seu premi. Després de confirmar que han complert amb les especificacions del sorteig, se li notificarà el mecanisme de lliurament del premi i el procés de lliurament del premi. La companyia es reserva el dret de sol·licitar una còpia del DNI on figuri la cara i la data de naixement, per a comprovar l’edat, en cas que ho trobi necessari.

 

RESPONSABILITATS

La Cambra de Comerç de Valls no es fa responsable per la impossibilitat de registrar algun participant a causa d’un error en la captura de les seves dades personals a conseqüència de la facilitació de dades falses, incomplets o erronis.

La Cambra no es fa responsable de les incidències i successos de tot ordre (per exemple, impossibilitat de registrar les dades d’algun participant, interrupció o pèrdua de connexió…) que siguin provocades per una avaria en el programa informàtic a causa d’un cas de força major; ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en supòsits de força major derivats de causes com ara una avaria en la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica, provocades per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics), o bé per una deficient prestació del servei per part de les companyies subministradores d’aquest.

La Cambra tampoc és responsable dels problemes tècnics que pugui tenir lloc en el seu perfil d’Instagram, de Facebook o de l’aplicació www.sorteapp.com.

La Cambra no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a internet que poguessin afectar la participació en el present concurs i al lliurament del premi. Així mateix, l’ens no es responsabilitza de l’ús indegut del premi realitzat pel guanyador d’aquest.

Castell d’Or no es fa responsable de les interaccions amb altres comptes que emulin el nom de la marca i siguin fraudulentes. El sorteig es realitza exclusivament a través del compte @vallscambra d’Instagram.

La Cambra no es compromet a realitzar el lliurament del premi en un termini concret, tot i que se servirà amb la major celeritat possible.

 

EXCLUSIÓ

Davant la possible infracció de les normes de participació, la Cambra de Valls es reserva el dret a excloure sense previ avís a l’infractor i impedir la seva participació. Serà descartada la participació de tot aquell usuari que empri mitjans no permesos. També podrà ser exclòs tot aquell que participi en nom de terceres persones (amb o sense el coneixement o consentiment d’aquestes últimes). No està permesa la participació en el sorteig a través de grups de joc, serveis automàtics o serveis professionals.

 

INTERRUPCIÓ ANTICIPADA

La Cambra de Valls es reserva el dret a interrompre el sorteig en qualsevol moment sense previ avís per raons que es presentin fos del seu control. L’organitzador es veurà obligat a prendre aquesta decisió per raons tècniques (p. ex. Virus en el sistema, manipulació o fallades en el maquinari o programari, etc.) o si per raons legals el sorteig no pogués desenvolupar-se segons les bases establertes.

El fet de participar en aquest sorteig suposa l’acceptació sense reserves d’aquestes bases.

 

TERMES LEGALS

La CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE VALLS, com a responsable del tractament, tractarà les dades personals dels participants amb l’única finalitat de gestionar la seva participació en el concurs, així com per a posar-se en contacte amb el guanyador pel lliurament del premi.

La base legal del tractament és el consentiment de l’interessat prestat en participar en el concurs, que pot ser retirat en qualsevol moment. Les dades personals seran conservades mentre duri el present concurs i puguin derivar-se responsabilitats del seu tractament. Les dades dels participants no seran comunicats a tercers.

La CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE VALLS, garanteix el compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals en el tractament de les dades personals recollits en el concurs especialment pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament de les dades personals dels concursants, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que li identifiqui dirigit a la Cambra de Comerç de Valls. Carrer Jacint Verdaguer núm.1, 2n pis, Cp: 43800. Valls. Correu electrònic: comunicacio@cambravalls.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Més informació: Cambra de Comerç de Valls – Tel. 977 600 909valls@cambravalls.com